Eurovox 2018

AUGUST 30 – SEPTEMBER 1, 2018
THE HAGUE
THE NETHERLANDS

REGISTRATION OPEN! BUY YOUR TICKETS

Join us at Eurovox 2018, a European congress for voice teachers and voice professionals organised by the NVZ, the Dutch Voice Teachers Association (Nederlandse Vereniging voor Zangpedagogen) and the EVTA, the European Voice Teachers Association. The programme will include lectures, workshops, and paper presentations by renowned voice teachers and other professionals who work with voices around our theme:

 

Klik hier:
VOCAL FUSION

Contact: info@eurovox.eu

 

 

Stemsymposium 12 april

Het symposium van 12 april kenmerkt de samenwerking tussen de verschillende disciplines rondom de zangstem.

In het ochtendprogramma ligt de nadruk op de overeenkomsten en verschillen tussen de logopedische en zangpedagogische aspecten. Na inleidende presentaties hierover wordt dit in workshops nader belicht. Hierin kunnen de cursisten zelf ook ervaring opdoen met de ver-schillende onderzoek- en behandelopties.

De medische aspecten komen in het middagprogramma uitgebreid aan bod en worden ook in workshops verder uiteengezet.

Aan het einde van de dag wordt de onderlinge samenwerking verder gestalte gegeven door het openen van een website: het multidisciplinair stemforum. 

In de regio Amsterdam gaan het AMC, het VUmc en het OLVG West op foniatrisch en laryn-gologisch gebied nauw samenwerken om zo een optimale stemzorg in de regio te kun