Efficacy of Voice Therapy for Patients With Early Unilateral Adductor Vocal Fold Paralysis

Stembandverlamming is de meest voorkomende neurogene stemstoornis, ongeveer 8% van de incidentie van alle laryngeale pathologieën, is eenzijdige adductor. Primaire etiologieën van stembandverlamming zijn onder andere laesies op het pad van de nervus vagus, neuritis, intubatie, systemische ziekte, of een idiopathische ziekten.

Patiënten met een stembandverlamming hebben meestal niet direct na het begin van de operatie een chirurgische inter   ingreep vanwege de mogelijkheid van spontaan herstel in het beginstadium. In het algemeen wordt chirurgische interventie voorgesteld voor patiënten met stembandverlamming 6 tot 12 maanden na aanvang. Chirurgische interventie voor patiënten met een stembandverlamming wordt meestal uitgevoerd door het een intracordale injectie of het plaatsen van een thyroplastiek, om zo de slechte stemkwaliteit of een aspiratieprobleem te verbeteren.

In deze studie is het doel om een protocol van stemtherapie te onderzoeken en de werkzaamheid ervan voor patiënten met een vroege stembandverlamming te achterhalen.