Is meer intensieve stembehandeling beter?

Is More Intensive Better? Client and Service Provider Outcomes for Intensive Versus Standard Therapy Schedules for Functional Voice Disorders

Door Roxanne Quartel

Functionele stemklachten worden vaak behandeld met minder intensieve behandeling, dit om verdere klachtvorming en beschadiging te verminderen. De vraag is of een meer intensieve behandeling een beter effect zou hebben.

Dit artikel evalueert de impact van intensieve stembehandeling en de standaard stembehandeling.

De participanten kwamen van de Gold Coast Hospital en Health Service Voice clinic Robina Hospital met de leeftijd van 32-76 jaar. Zij hadden een functionele stemklacht. In totaal werden er 24 participanten toegelaten voor dit onderzoek. Van die 24 participanten namen er 17 deel. Deze 17 participanten werden random onderverdeeld in 2 groepen:

  1. Intensieve groep (gemiddelde leeftijd 50.7),
    2. Standaard groep (gemiddelde leeftijd 58.4)

Beide stembehandelingen gingen over stemhygiëne en ieder kreeg individuele behandeling. Zij kregen ook huiswerk mee.

Dit resulteerde erin dat meer intensieve behandeling een gunstig effect heeft op zowel de cliënt als de therapeut. De VHI-score verbeterde significant bij meer intensieve training. En de opkomst van de meer intensieve behandeling was meer dan die van de standaard behandeling.