Literatuur

Literatuur stemHier vindt u een voorlopige lijst met Aanbevolen Literatuur

Op deze pagina groeit langzaam een lijst met artikelen over de stem. Nederlandstalige arikelen plaatsen we als pdf. Komt u een interessant engelstalig artikel tegen: graag in 250 woorden een samenvatting met de conclusie, de plek waar het te vinden is (link, database) en het belang voor de (zang)stem aanleveren via: info@stemplatform.nl.

Hier kunt u ook suggesties en opmerkingen voor de literatuurlijst naartoe sturen.

Logopedist en stemdocent in gesprek

Een kijkje in de keuken bij de vakgroep Stem van de Fontys Academie voor Drama, door Josje Jonker

Uit Logopedie en Foniatrie 2010 nummer 4: een gesprek tussen logopedist en docent zang.

Pamela Davis: Emotional influences on singing

Waarom zingen we? En zingen alleen mensen? Is het echt iets anders dan huilen, jammeren, roepen, fluiten, lachen en jodelen? Net als mensen communiceren vogels en walvissen door middel van klanken die vaak heel muzikaal klinken.
Pamela Davis beschrijft de ontwikkeling van het zingen…

National Voice Center, The university of Sidney.