Comparison Between Vocal Function Exercises and Voice Amplification

Door Yasmin Hollestein

Er zijn veel professionele stemgebruikers die kampen met een beroepsdysfonie. Leerkrachten zijn daar de grootste groep van. Hoe kunnen de klachten die gepaard gaan met een beroepsdysfonie het best verholpen worden? In dit onderzoek worden het gebruik van een stemversterker en behandeling volgens VFE (Vocal Function Exercises) met elkaar vergelijken.

Het gebruik van een stemversterker wordt door meerdere wetenschappelijke onderzoeken als effectief bevonden. VFE, een holistische methode waarbij er gewerkt wordt aan de adem, stemgeving en resonans, wordt ook door verschillende onderzoeken aangewezen als effectieve interventie voor mensen die kampen met stemklachten.

134 vrouwelijke leerkrachten tussen de 18 en 50 jaar werden onder 3 verschillende groepen verdeeld. De eerste groep kreeg therapie middels VFE, de tweede groep ging aan het werk met een stemverwerker en de derde groep was de controlegroep. De VFE groep kreeg gedurende zes weken één keer per week therapie van een logopedist. De stemversterker groep kreeg aan het begin van de periode een uitleg over het gebruik van de stemversterker en vervolgens één keer per week een telefonische afspraak voor evaluatie.

Voorafgaand aan de interventie werd er een spraaksample van de deelnemers opgenomen en een foto gemaakt van het larynxbeeld. Na de interventie werd dit opnieuw gedaan. De resultaten van het spraaksample werden vergeleken door drie ervaren logopedisten. De foto’s van larynxbeeld werden vergeleken door drie ervaren KNO-artsen.

De controlegroep laat minimale vooruitgang zien aan het eind van de interventieperiode. De VFE groep laat significante vooruitgang zien op alle meetpunten. De stemversterker groep laat op sommige meetpunten een significante vooruitgang zien. VFE is dus het meest effectief om leerkrachten met stemklachten te behandelen. Stemversterkers zijn preventief als preventiemiddel of voor mensen met een klein stembereik.