‘Resonansmethode’ vs ‘foneren door een rietje’

Short-Term Effect of Two Semi-Occluded Vocal Tract Training Programs on the Vocal Quality of Future Occupational Voice Users: “Resonant Voice Training Using Nasal Consonants” Versus “Straw Phonation”

Door Roxanne Quartel

Kort termijneffect van twee SOVT-training programma’s op de stemkwaliteit van de toekomstige beroeps stemgebruiker: ‘Resonansmethode’ vs ‘foneren door een rietje’

Semi-occluded vocal tract exercises (SOVT) zijn wereldwijd bekend in de wereld van stempathologie. Ze worden jarenlang gebruikt als warming-ups voor stem professionals, de beroeps stemgebruiker en recent ook als therapie voor stemklachten. Maar wat is het effect? De resonansmethode of het bubbelen door een rietje. In dit artikel is er onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. Er werd gebruik gemaakt van een RCT.

Veertig tweedejaars studenten van logopedie en audiologische wetenschappen uit Gent werden uitgekozen. Er vielen in totaal 11 participanten af. Van de overige participanten waren 27 vrouw en 2 man met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar (17-22 jaar). De participanten werden onderverdeeld in drie groepen die een traject ingingen van 6 weken;

  1. Resonansmethode, 2. Bubbelen en 3. Controlegroep (geen stemmethode).

Dit resulteerde erin dat de SOVT-training gecombineerd met resonansmethode en bubbelen een positief effect zouden hebben op de gemeten (objectieve) stemkwaliteit en stemmogelijkheden van de toekomstige beroepssprekers. De resonansmethode zorgde voor een verbetering op de dysphonia severity index (dsi) en het bubbelen zorgde voor een uitbreiding van de draagkracht en intensiteit van de stem.