The Effectiveness of the Comprehensive Voice Rehabilitation Program Compared With the Vocal Function Exercises Method in Behavioral Dysphonia: A Randomized Clinical Trial

Door Yasmin Hollestein

Stemstoornissen komen bij mensen met een stem belastend beroep veel vaker voor dan bij mensen die hun stem niet gebruiken voor hun beroep. Met name de leerkrachten kampen met stemklachten. Met welke therapie kunnen deze stemklachten het best verholpen worden?

In dit onderzoek worden de therapieën CVRP (Comprehensive Voice Rehabilitation Program) en VFE (Vocal Function Exercises) met elkaar vergeleken. CVRP is een methode gericht op stemhygiëne, adem-stemkoppeling en resonans. VFE is een holistische methode waarbij er gewerkt wordt aan de adem, stemgeving en resonans.

Tachtig professionele stemgebruikers tussen de 18 en 50 jaar oud werden in twee groepen verdeeld en behandelt met CVRP of VFE. Deze groepen waren vergelijkbaar qua leeftijd, geslacht en symptomen van de klachten. Er werden in totaal zes behandelingen van veertig minuten gegeven. De deelnemers kwamen één keer per week bij de logopedie voor de behandeling.’

Voorafgaand aan de interventie vulden de deelnemers de VHI en de V-RQOL in, werd hun stem onderzocht door een onafhankelijke logopedist en werd hun stemplooi beeld geanalyseerd door een onafhankelijke professional. Na de interventie zijn al deze dingen herhaald en hebben geleid tot de resultaten van het onderzoek.

Bij beide groepen was er een significantie vooruitgang van de stem zichtbaar. Ook ervaarden deelnemers in beide groepen minder klachten van hun stem. Er zijn geen significante verschillen aanwezig tussen de uitkomsten van de verschillende interventies. Allebei de interventies zijn dus bruikbaar en in te zetten in de logopedische praktijk.