Logopedisten

Logopedisten

Logopedie voor stemproblemen

Na het afronden van de all-round opleiding logopedie, bestaat voor logopedisten de mogelijkheid tot specialisatie op een van de deelgebieden binnen de logopedie; “stem” is daar één van.

Met betrekking tot stem en stemstoornissen betekent dit dat diverse post-hbo opleidingen, -trainingen en symposia gevolgd kunnen worden.

Daarnaast bestaat er een nauwe samenwerking met foniaters, direct of indirect, wordt continu met deze cliënten en/of patiënten gewerkt en kan er desgewenst doorverwezen worden naar zangpedagogen die aansluiten bij de wens van de zanger/ zangeres.

Door nauwe samenwerking met de foniater kunnen de logopedisten revaliderend werken, de transfer maken naar gezond stemgebruik in de praktijk en verantwoord doorverwijzen naar de zangpedagoog wanneer er meer van de stem verwacht wordt, precies wat we beogen met de samenwerking binnen het Stemplatform Nederland.

Hier vindt u binnenkort gespecialiseerde stemlogopedisten bij u in de buurt.

Hier vind u tips voor stemhygiene

Hier vind u de NVLF richtlijn Stemklachten Definitieve_richtlijn_Stemklachten_mrt_2016