Nonmedical of Vocal Fold Nodules: A Systematic Review

Door Gina Busio

Cliënten met stemnoduli zijn vaak te zien bij een KNO-arts of in de logopediepraktijk. In feite horen de stemnoduli tot de meest voorkomende goedaardig vocaal letsel. Naast de hoge prevalentie van stemnoduli bij vrouwen, komen de noduli ook steeds vaker voor bij zangers en zangeressen door vocaal misbruik of een niet goede zangtechniek.

Chirurgie en stemtherapie zijn de gebruikelijke behandelopties voor de behandeling van stemstoornissen, zo ook bij stemnoduli. Algemene anesthesie en littekenvorming zijn de nadelige effecten van chirurgische ingrepen in de behandeling van knobbels.

Voor de meeste auteurs is stemtherapie de primaire behandeling en een operatie wordt alleen aanbevolen wanneer stemtherapie niet nuttig is gebleken. Er zijn vele benaderingen voor de behandeling van stemnoduli, zoals stemhygiëne en patiënte educatie, ontspanningsoefeningen, directe facilitering, ademhalingsoefeningen, etc.

Ondertussen, is er een gebrek aan een grondige herziening van de literstuur op de therapiebenaderingen die voor het behandelen van noduli worden gebruikt.

In dit artikel werd er een huidig systematisch overzicht uitgevoerd om de niet-medische behandelingen te onderzoeken.