Stemsymposium 12 april

Het symposium van 12 april kenmerkt de samenwerking tussen de verschillende disciplines rondom de zangstem.

In het ochtendprogramma ligt de nadruk op de overeenkomsten en verschillen tussen de logopedische en zangpedagogische aspecten. Na inleidende presentaties hierover wordt dit in workshops nader belicht. Hierin kunnen de cursisten zelf ook ervaring opdoen met de ver-schillende onderzoek- en behandelopties.

De medische aspecten komen in het middagprogramma uitgebreid aan bod en worden ook in workshops verder uiteengezet.

Aan het einde van de dag wordt de onderlinge samenwerking verder gestalte gegeven door het openen van een website: het multidisciplinair stemforum. 

In de regio Amsterdam gaan het AMC, het VUmc en het OLVG West op foniatrisch en laryn-gologisch gebied nauw samenwerken om zo een optimale stemzorg in de regio te kun