Clinical Features of Psychogenic Voice Disorder and the Efficiency of Voice Therapy and Psychological Evaluation

Door Rowan Nieswand In hoeverre is een psychogene stemstoornis te behandelen en hoe efficiënt is die behandeling voor de stoornis? De dossiers van 58 patiënten die een behandeling volgden na de diagnose van een psychogene stem stoornis, werden onderzocht. Zij hadden geen organische of functionele stemaandoeningen. Zij werden beoordeeld op basis van laryngoscopische onderzoeken en…

De stemprofessional

De Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen hield op 28 september 2019 in HKU Conservatorium een symposium met als thema: Stemproblemen: Hoe kom je er aan? Hoe kom je er af! Centrale thema was de samenwerking tussen stemprofessionals: KNO-artsen, zangpedagogen en logopedisten. Op het symposium werd gesproken door Peter van Rijn,  Marcus van den Akker en Michel…

PEVOC Kopenhagen: Voice Science and Experience

De PEVoC bood 4 dagen lang de gelegenheid om nieuwe kennis op te doen en te leren van ervaringen, maar bood bovenal een gelegenheid om stem-enthousiasten te ontmoeten. Er waren 470 deelnemers uit 34 verschillende landen. Een grote diversiteit aan masterclasses, workshops, lezingen en posters werd aangeboden. Eén van de hoogtepunten was een presentatie van…