Stemhygiene en stembescherming

Grenzen van je stem Het is verstandig zo min mogelijk buiten de grenzen van je stem te gaan. Je kunt dus het beste niet te luid spreken, niet schreeuwen of gillen. Op feestjes, in de zaal, buiten op het sportveld, in de fabriek, of in een klaslokaal spreek je makkelijk te luid. Het werkt vaak…