‘Stemkringen’

Op dit moment wordt een overzicht gemaakt van alle logopedische Kwaliteitskringen op stemgebied in Nederland. Aan alle bekende kringen wordt via hun contactpersoon c.q. kringbegeleider gevraagd om namen en mailadressen van haar deelnemers, en toestemming om ze met dat adres te mogen aanschrijven. Enig zoekwerk heeft tot nu toe opgeleverd: 136: Stemkring Zuid-Holland 146: Landelijke…