Stemkring Zuid: video’s

Op de site van de logopedische Kwaliteitskring ‘Stemkring Zuid’ staat een aantal interessante video’s: http://www.stemkringzuid.nl/videos/ Achtereenvolgens: Stem in beeld: zo ziet de stem er uit! Het KNO-onderzoek: ENT flexible laryngoscopy Manuele facilitatie van de larynx: vocal massage Globusgevoel: wat kan de logopedist doen?