Stemprofessional in beeld: Michel de Kort

Welke overtuiging of handelswijze heeft je beroepsmatig handelen de afgelopen 5 jaar het meest verbeterd? Belangrijkste overtuiging vind ik de autonomie van de patiënt. De logopedist of KNO-arts adviseert, stelt opties voor, motiveert, geeft inzicht, etc., maar de patiënt is zelfverantwoordelijk. Als een patiënt op dit moment niet geopereerd wil worden, als een patiënt niets…

Stemprofessional in beeld

‘De enige echte reis is niet om met dezelfde bril op door honderd verschillende landen te reizen, maar om een en hetzelfde land door honderd verschillende brillen te bekijken’. (Marcel Proust) Een nieuwe rubriek op www.stemplatform.nl: via de antwoorden op 6 vragen wordt een beeld geschetst van verschillende stemprofessionals, zowel KNO-artsen, logopedisten als zangdocenten. Welke…