www.virmus.nl

VirMus, www.virmus.nl, heeft als doel musici wetenschappelijk onderbouwde informatie te bieden in het coronatijdperk. Centrale kwestie: het risico van de verspreiding van SARS-CoV-2 tijdens het musiceren. In voorbereiding • Feiten en vraagtekens relevant voor instrumentalisten en vocalisten • Lijst van onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden • Resultaten van onderzoeken wereldwijd • Lopend en nieuw onderzoek •…