Aan de leden van de Kwaliteitskringen stem

Beste collega, via de contactpersoon/kp’er van je kwaliteits-stemkring kregen we je naam en mailadres. We willen je graag betrekken bij het landelijk stemplatform.   Website www.stemplatform.nl (Stemplatform Damsté-Terpstra) Misschien heb je het al meegekregen: www.stemplatform.nl is in de lucht. Het is een gezamenlijk platform voor en door stemprofessionals: logopedisten, KNO-artsen en zangpedagogen. Patiënten kunnen er…