Verklaring NVZ inzake corona-maatregelen 13/10/2020

NVZ Bestuursbericht 17 oktober 2020 Op 13 oktober 2020 zijn er nieuwe corona-maatregelen afgekondigd. Het NVZ-bestuur meent er goed aan te doen hierover een verklaring af te geven die hopelijk de leden houvast biedt bij het inrichten van de zang- en (muziek)lespraktijk. Onderstaande interpretatie van de afgekondigde regels is naar beste eer en geweten opgesteld…