St. Caecilia als troost

Volgens de laatste richtlijnen van RIVM mogen amateurkoren niet zingen, professionele koren wel. In kerken mag wel gezongen worden, met inachtneming van …….. Koornetwerk Nederland mist de onderbouwing voor dit kabinetsbesluit. Ook een datum die weer perspectief op zingen biedt, is niet genoemd. Koornetwerk Nederland doet haar best zo snel en goed mogelijk te achterhalen…