Je leven opdelen in stukjes

In het stemfunctieonderzoek hebben patiënt en ik eerst via stemproeven uitgezocht waar zij/hij/hen goed op reageert. Het loont de moeite als een patiënt met stemproblemen bereid is om te kijken naar haar/zijn/hun stemgebruik in alle verschillende situaties. Ik teken altijd een ovaal (zie boven), maak vervolgens een aantal vakjes, en zet daarin een aantal meest…