Professioneel zanger met stemproblemen

Bij een professioneel zanger met stemproblemen loont het de moeite om goed uit te vragen (en te beluisteren) wat in haar/zijn zingen en spreken het aandeel is van: overbelasting, verschillende rollen met verschillend stemgebruik (performer, maker, organisator), switchen tussen zingen en spreken mate van getraindheid van de zangstem, specifiek volgens de termen van de eigen…