Hoe gaat de huisarts om met stemklachten?

Hoe gaat de huisarts om met stemklachten?   Stemplatform Interviewer: Astrid de Vries Geïnterviewde huisarts: Job Nievaart Datum: 29-3-2022   Bij het Stemplatform zijn we benieuwd naar de aanpak van stemklachten door de huisarts. Hoe wordt hier in een eerstelijns praktijk mee omgegaan? Hoeveel stempatiënten worden doorgaans gezien en hoe verloopt het contact met de…

Handreiking online werken logopedie: algemene tips en stemgebruik

Handreiking online werken logopedie: algemene tips en stemgebruik Aanvankelijk werd telelogopedie op grote schaal ingezet tijdens de Corona lockdown. Tegenwoordig wordt logopedie steeds vaker in hybride vorm aangeboden, dat wil zeggen zowel afspraken op de praktijk als ook (deels) online. Onder online logopedie of telelogopedie verstaan we het online-live aanbieden van logopedische therapie via een…