Subsidie deelnemers PEVOC door het DTFonds!

Subsidie deelnemers PEVOC door het DTFonds! Van 24-27 augustus dit jaar vindt de PEVOC (Pan European Voice Conference) plaats in Estland. Dit congres is een plek waar stemprofessionals hun recente bevindingen, onderzoeken en ervaringen kunnen delen met collega’s op onderwijskundig, medisch, artistiek en wetenschappelijk gebied. Helbert en Tiete Damsté-Terpstra waren grote pleitbezorgers van het delen van kennis en…