Samenwerking met NVZ

  Op 11 april is er overleg geweest tussen de NVZ (Nederlandse Vereniging voor Zangpedagogen) en het Stemplatform. Hierin is onder meer gesproken over de criteria om je als zangdocent of logopedist aan te sluiten bij het stemplatform. Als je nog nooit een kijkje op de website hebt genomen: doe dat gerust eens. Verder is…

Subsidie deelnemers PEVOC door het DTFonds!

Subsidie deelnemers PEVOC door het DTFonds! Van 24-27 augustus dit jaar vindt de PEVOC (Pan European Voice Conference) plaats in Estland. Dit congres is een plek waar stemprofessionals hun recente bevindingen, onderzoeken en ervaringen kunnen delen met collega’s op onderwijskundig, medisch, artistiek en wetenschappelijk gebied. Helbert en Tiete Damsté-Terpstra waren grote pleitbezorgers van het delen van kennis en…