Casuistiek stemclassificatie

Mw. X, plm. 60 jr.,  zingt als alt semi-professioneel, in diverse goede, kleine close harmony-groepen, o.a. in een sextet waar iedere zangeres of zanger een eigen stem zingt. Ze heeft al een poos problemen in de ‘hoogte’, m.n. vanaf g1/gis1/a1; soms kan ze ook best hoger tot d2. En ze…

Lees meer

Regionaal Stemteam KNO Radboudumc-Ziekenhuis Bernhoven-Maasziekenhuis Pantein

KNO-artsen en logopedisten van Radboudumc (Nijmegen), Ziekenhuis Bernhoven (Uden) en Maasziekenhuis Pantein (Boxmeer) werken sinds enige tijd in het Regionaal Stemteam samen. Belangrijkste doelen daarbij zijn: professionele intervisie en uitwisseling afstemming van patientenstroom, m.n. vanuit het oogpunt: ‘waar wordt de patiënt zo goed mogelijk geholpen? KNO-artsen hebben tweewekelijks digitaal overleg,…

Lees meer

Utrecht Amelisweerd

De mist trekt op in Amelisweerd. In het nieuws wordt gebakkeleid tussen voor- en tegenstanders van verbreding van de A27 hier vlakbij. Tegenstanders hechten aan hun mooie bos, en terecht! Ik loop er wekelijks enkele keren ’s morgens graag met mijn hond. Voorstanders praten over minder files, woningbouw, kansen voor…

Lees meer

Logopedische methoden voor zangdocenten

Stichting La Voix organiseert de cursus ‘Logopedische methoden voor zangdocenten’. Docenten zijn zowel logopedist als professioneel zangeres: Martine Straesser en Michelle Mallinger. Datum: 18 januari 2020 Tijd: 13:00-17:00 uur Plaats: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem Kosten: €40; NVA(?) €35 Stichting La Voix: Schoterveenstraat 27, 2023 WN Haarlem, info@la-voix.nl Aanmelden: https://www.la-voix.nl/events/logopedische-methoden-voor-zangdocenten?fbclid=IwAR2iIFDS_Mif1sp-sX8j9w-JNlIWtgd5pFudT3E0IpwIg6uuIyvZLj0dDsQ

Lees meer

Logopedie voor transgender personen

In 2020 wordt 2x een cursus gegeven voor logopedisten die geïnteresseerd zijn in het begeleiden en behandelen van transgender personen: Logopedie voor transgender personen: trans vrouwen, trans mannen en non-binaire personen.   Cursus 1: vrijdag 20 maart en zaterdag maart 2020, 10:00-16:00 uur Cursus 2: vrijdag 2 oktober en zaterdag…

Lees meer

NVZ Voorjaarsbijeenkomst 2020

Zaterdag 14 maart 2020 Programma 10:00-10:30u.: inloop 10:30-11:00u.: warming up’ met Lieve Geuens 11:00-13:00u.: ALV Lunch 14:00-16:30u.: workshop ‘Stem en klankkleur’ door Lieve Geuens   Workshop Stem en klankkleur; de flexibele klankkast Wanneer de stembanden tot trilling worden gebracht ontstaat er een grondtoon en boventonen. De grondtoon bepaalt de toonhoogte.…

Lees meer

Folia Phoniatrica et Logopaedica

Leden van de NVLF hebben toegang tot de digitale versie van de Folia Phoniatrica et Logopaedica. In dit wetenschappelijk tijdschrift worden artikelen gepubliceerd over de anatomie, fysiologie en pathologie van spraak, taal en gehoor. Op de site van NVLF wordt hieraan herinnerd: NVLF

Lees meer

Richtlijn Stemklachten: implementatie in de logopedische praktijk

Logopedisten Hanneke Bax (zie foto), Cindy Maes en Loes Selten publiceerden in het tijdschrift van Logopedie en Foniatrie, het tijdschrift van NVLF, jrg. 91/oktober 2019/p.24-28, het artikel Richtlijn Stemklachten, implementatie in de logopedische praktijk. Het artikel is een uitwerking van de Richtlijn Stemklachten, NVKNO, 2015. Het beschrijft achtereenvolgens: Anamnese: uitgebreide anamnese…

Lees meer

De warme stem: www.dewarmestem.nl

Judith v/d Wijngaart en Henrike Jansen, 2 studenten van de (inmiddels niet meer bestaande) post hbo-Opleiding Stemspecialisatie van Hogeschool Utrecht Logopedie, maakten enkele jaren geleden de website ‘De warme stem’ (www.dewarmestem.nl), met veel informatie over allerlei aspecten van stem, spreek- en zangstem, diverse methodes, etc.: De stem Zang, stemgebruik Stemstoornissen,…

Lees meer

Onderzoek behandeling stemnoduli

Nonmedical Treatments of Vocal Fold Nodules: A Systematic Review. In opdracht van het Stemplatform Nederland hebben studenten logopedie van de Hogeschool Rotterdam een literatuurstudie gedaan naar recent onderzoek op het gebied van stem. Één daarvan ging over de behandeling van stemnoduli (stemknobbeltjes). In 2018 is er in Iran een groot…

Lees meer