Door Rowan Nieswand

In hoeverre is een psychogene stemstoornis te behandelen en hoe efficiënt is die behandeling voor de stoornis?

De dossiers van 58 patiënten die een behandeling volgden na de diagnose van een psychogene stem stoornis, werden onderzocht. Zij hadden geen organische of functionele stemaandoeningen. Zij werden beoordeeld op basis van laryngoscopische onderzoeken en subjectieve- en objectieve beoordelingen. De achtergronden van alle patiënten werden onderzocht. Er werd een vergelijking gemaakt op basis van de stemstoornissen en reacties op de behandeling tussen patiënten die psychotherapie kregen en patiënten die dat niet kregen. De deelnemers waren 10 mannen en 48 vrouwen. Spraaktherapie werd toegepast bij alle patiënten, waarvan 54 (93,1%) een verbetering in hun stem vertoonden. Er werd geen significant verschil gevonden tussen patiënten die wel psychologische ondersteuning kregen en de patiënten die dat niet kregen. Echter trad er terugval op bij 14,7% van de patiënten die een aanvraag voor psychologische beoordeling hadden ingediend en bij 50% van de patiënten die dat niet deden. Er was een statistisch significant verschil in terugvalpercentages, dat hoger was bij patiënten die geen psychologische ondersteuning kregen. Spraaktherapie is een efficiënte behandelmethode bij psychogene stem stoornissen. Bij de follow-up op lange termijn blijkt dat de terugval van de ziekte echter hoger te zijn bij patiënten die geen gevolg hebben gegeven aan de aanbeveling voor psychologische beoordeling.