1. Je hebt kennis van en werkt volgens de Richtlijn Stemklachten (2015/6): Definitieve_richtlijn_Stemklachten_mrt_2016.pdf
  2. Je werkt structureel samen in een zgn. ‘stemteam’ met een logopedist/stemtherapeut en/of een zangpedagoog, of streeft naar zo’n samenwerking.
  3. Je gaat akkoord met plaatsing van je contactgegevens op de website, bent bereid een actieve bijdrage te leveren aan het Stemplatform, gaat akkoord met de Privacy policy van het Stemplatform, en vrijwaart het Stemplatform van enige claim inzake kwaliteit of inhoud van je werkzaamheden.

Als je je aanmeldt op dit platform ga je akkoord met, en voldoe je aan bovenstaande criteria. Als blijkt dat niet aan de geëiste criteria voldaan is, wordt de inschrijving beëindigd.

Het Stemplatform faciliteert, is niet aansprakelijk voor kwaliteit en inhoud van je werkzaamheden.