Criteria aanmelding stemlogopedist

  1. Je bent afgestudeerd logopedist, en je bent kwaliteitsgeregistreerd.
  2. Je bent actief lid van een stemkring of voert regelmatig intercollegiaal overleg.
  3. Je hebt kennis van en werkt volgens de Richtlijn Stemklachten (2015/6): Definitieve_richtlijn_Stemklachten_mrt_2016.pdf
  4. Je hebt in de afgelopen 3 jaar werkervaring als logopedist opgedaan waarbij jaarlijks 30% of meer bestond uit cliënten met adem-, keel- en stemproblematiek. Bij minder dan 3 jaar werkervaring werd gewerkt onder supervisie of is de eindstage tijdens de studie in een stempraktijk gevolgd.
  5. Je hebt in de laatste 5 jaar minimaal 24 uur bij- en nascholingen gedaan op het gebied van adem, stem en keel.
  6. Je gaat akkoord met plaatsing van je contactgegevens op de website, bent bereid een actieve bijdrage te leveren aan het Stemplatform, gaat akkoord met de Privacy policy van het Stemplatform, en vrijwaart het Stemplatform van enige claim inzake kwaliteit of inhoud van je werkzaamheden.

 

Als je je aanmeldt op dit platform ga je akkoord met, en voldoe je aan bovenstaande criteria. Als blijkt dat niet aan de geëiste criteria voldaan is, wordt de inschrijving beëindigd.

 

Het Stemplatform faciliteert, is niet aansprakelijk voor kwaliteit en inhoud van je stemtherapie.

 

Heb je vragen over de criteria?
Neem contact met ons op via contact@stemplatform.nl

 

 

Literatuur:

Richtlijn Stemklachten, NVKNO, 2015/6: Definitieve_richtlijn_Stemklachten_mrt_2016.pdf

Bax, H, C. Maes, L. Selten: Richtlijn Stemklachten, implementatie in de logopedische praktijk, Logopedie&Foniatrie, jrg. 91, oktober 2019, 24-28.