Volgens de criteria van NVZ:

Zangdocenten die zich willen registreren verklaren het volgende:

  • Ik ben in het bezit van een diploma Conservatorium Zang en/of een Opleiding Certified Master EVT, Authorised Teacher CVT, Lichtenberger, of een andere erkende zangopleiding.
  • Ik heb kennis van en werk volgens de Richtlijn Stemklachten (2015/6): Definitieve_richtlijn_Stemklachten_mrt_2016.pdf
  • Ik verklaar dat als stemproblemen langer dan 3 weken duren ik advies inroep van een stemlogopedist en/of stemgespecialiseerde KNO-arts.
  • Ik heb in de laatste 5 jaar minimaal 24 uur bij- en nascholingen gedaan op het gebied van zang, adem en stem.
  • Ik heb diepgaande kennis van de anatomie en werking van het stemapparaat.
  • Ik heb kennis van alle mogelijke stemproblemen.
  • Ik heb kennis van verschillende logopedische behandelmethodes voor stemproblemen.
  • Ik kan logopedische behandelmethodes voor stemproblemen in de zanglespraktijk toepassen.

En verder:

Je gaat akkoord met plaatsing van je contactgegevens op de website, bent bereid een actieve bijdrage te leveren aan het Stemplatform, gaat akkoord met de Privacy policy van het Stemplatform, en vrijwaart het Stemplatform van enige claim inzake kwaliteit of inhoud van je werkzaamheden.

Als je je aanmeldt op dit platform ga je akkoord met, en voldoe je aan bovenstaande criteria. Als blijkt dat niet aan de geëiste criteria voldaan is, wordt de inschrijving beëindigd. Steekproefsgewijs zal geregistreerde leden om bewijs van de opgegeven scholing gevraagd worden. Indien de diploma’s/certificaten niet binnen een week getoond kunnen worden zal de desbetreffende registrant uit het register verwijderd worden.

Ik voldoe nog niet aan bovenstaande eisen maar ben wel geïnteresseerd en/of voornemens aan bovenstaande eisen te gaan voldoen. Ik verzoek daarom aan de lijst van aspirant-leden te worden toegevoegd => mail naar contact@stemplatform.nl.

Op de site van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ) is onder ‘NVZ’ de zgn. ‘beroepscode‘ te vinden. Dit stemplatform werkt nauw samen met NVZ en volgt de beroepscode.

Het Stemplatform faciliteert, is niet aansprakelijk voor kwaliteit en inhoud van je zanglessen.

 

 

Literatuur:

Richtlijn Stemklachten, NVKNO, 2015/6: Definitieve_richtlijn_Stemklachten_mrt_2016.pdf

Bax, H, C. Maes, L. Selten: Richtlijn Stemklachten, implementatie in de logopedische praktijk, Logopedie&Foniatrie, jrg. 91, oktober 2019, 24-28.