Naar de huisarts

In het algemeen: als je je zorgen maakt, maak een afspraak met je huisarts.

Als je niet rookt en je hebt last van je stem: maak na 6 weken een afspraak met je huisarts.

Als je rookt en je hebt last van je stem: maak na 3 weken een afspraak met je huisarts.

Je huisarts heeft meerdere mogelijkheden van advies:

  1. afwachten
  2. verwijzing naar een KNO-arts
  3. verwijzing naar een logopedist/stemtherapeut

Verwante websites:

www.thuisarts.nl: Stemklachten

www.logopedie.nl: Wat is logopedie?: Problemen met de stem:
1. Stemklachten
2. Genderdysfonie
3. Stembandverlamming

www.kno.nl/stemproblemen bij volwassenen

Naar de KNO-arts

Als je naar de KNO-arts gaat, doet deze lichamelijk onderzoek. De KNO-arts kijkt naar je neus, keel, oren en het slikken. Ook worden de stembanden onderzocht. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  1. je stembanden zien er gezond uit. Ze sluiten, bewegen en trillen goed.
  2. er zit iets op je stembanden. Ze sluiten, bewegen en/of trillen niet of niet goed.

Als je stembanden er gezond uit zien (optie 1) adviseert de KNO-arts meestal logopedie. Zangers krijgen soms het advies voor technische zangles.

Als er iets op je stembanden zit (optie 2) zijn er meerdere mogelijke adviezen:

  1. advies voor logopedie/stemtherapie, voor zangers soms technische zangles.
  2. voorstel voor een stembandoperatie
  3. advies voor medicatie
  4. anders

Literatuur:

Richtlijn Stemklachten, NVKNO, 2015/6, www.kno.nl