Grenzen van je stem

Het is verstandig zo min mogelijk buiten de grenzen van je stem te gaan. Je kunt dus het beste niet te luid spreken, niet schreeuwen of gillen. Op feestjes, in de zaal, buiten op het sportveld, in de fabriek, of in een klaslokaal spreek je makkelijk te luid.

Het werkt vaak beter als je:

  • wat actiever je lippen gebruikt en dicht bij je gesprekpartner gaat staan.
  • uit het geluid stapt om met iemand te praten (als dat kan).
  • een microfoon gebruikt (als die aanwezig is).
  • een machine even uit te zetten (als dat kan).

Voor zangers geldt: blijf zo veel mogelijk binnen de grenzen van je stem. Vraag eventueel aan een logopedist/stemtherapeut of zangpedagoog om je stemomvang te bepalen.

Voor zangers in bands geldt: los een slecht geluid nooit op door harder te gaan zingen. Gebruik een in-ear system. Je kunt dan je eigen mix maken waardoor je niet te luid hoeft te zingen, en alleen dat geluid hoort wat je nodig hebt om goed te kunnen presteren.

Voor beroepssprekers (bijv. leerkrachten, docenten, trainers, coaches, telefonisten, acteurs, …….) geldt: los een slechte verstaanbaarheid nooit op door harder te gaan spreken. Gebruik als het kan een microfoon. Zorg voor een goede basistechniek. Vraag eventueel een logopedist/stemtherapeut om je daarbij te helpen.

Voor leerkrachten geldt: zorg allereerst voor een goed klassenmanagement: als de leerkracht spreekt is de klas stil. Vraag je manager om geluidsversterking aan te schaffen.

Voor trainers en coaches buiten op het sportveld geldt: gebruik geluidsversterking, bijv. een megafoon.

 

Hoesten/kuchen/schrapen

Als je verkouden bent, een kriebelhoest hebt, last hebt van te veel slijm, een droge keel, etc. is de natuurlijke reactie van iedereen om te hoesten, te kuchen, of flink je keel te schrapen. Als je dat vaak doet is dat niet goed voor je stem; je stembanden raken geirriteerd.

Het werkt vaak beter als je:

  • water drinkt.
  • je keel actief wat ruimer maakt door bijv. aan een ‘balletje’ van 2 centimeter in je keel te denken
  • met een ruime keel wat zoemt.

En als je toch wilt kuchen: doe het niet te luid!

Veel mensen zijn gevoelig voor prikkelende stoffen, bijv. bij roken; en specifieker bijv. bij bepaald voedsel, huisstofmijt, het gebruik van alcohol, door omhoog komend maagzuur, etc.; ook hier is de natuurlijke reactie om te kuchen of je keel te schrapen. Vermijd rokerige ruimtes, zoek eventueel via een allergologisch onderzoek uit op welke stoffen je reageert, etc. Bij omhoog komend maagzuur kan je huisarts of KNO-arts maagzuurremmers voorschrijven.

Raadpleeg altijd je huisarts als je je zorgen maakt om je hoesten. Raadpleeg eventueel een gespecialiseerde logopedist. Sommige mensen kunnen ook goed geholpen worden door gespecialiseerde diëtisten.

 

Zangers

Zorg voor een goede basistechniek. Vraag eventueel aan een zangpedagoog om je daarbij te helpen.

 

Als je je zorgen maakt over je stem

In het algemeen: als je je zorgen maakt, maak een afspraak met je huisarts.

Als je niet rookt en je hebt last van je stem: maak na 6 weken een afspraak met je huisarts.

Als je rookt en je hebt last van je stem: maak na 3 weken een afspraak met je huisarts.

Je huisarts heeft meerdere mogelijkheden van advies:

  1. afwachten
  2. verwijzing naar een KNO-arts
  3. verwijzing naar een logopedist/stemtherapeut

 

 

 

 

P.s. aanvullingen zijn welkom!