Stemplatform neemt afscheid van Michel de Kort

Michel de Kort, logopedist, koordirigent en zanger, gaat met pensioen. Michel stond aan de wieg van Stemplatform. Afgelopen zomer hebben wij zijn afscheidsfeestje gevierd, maar ook in onze nieuwsbrief willen we aandacht besteden aan zijn pensionering. In gesprek met Michel komen we er al snel achter dat hij een heldere visie heeft over hoe we stemproblemen efficiënt kunnen behandelen, waar de knelpunten in het vakgebied liggen en dat er nog steeds dromen zijn voor de toekomst.


(Michel de Kort en Astrid de Vries- van de Lustgraaf) Foto’s na toestemming geplaatst.

 

“Toen we met Stemplatform begonnen, dachten we eerst aan een stemcentrum. Ik droomde van een grote balletzaal met spiegels, een barre en een grote vleugel. Een plek om cursussen te geven en heerlijk te zingen. Een plek waar stemlogopedisten, zangpedagogen en KNO-artsen echt zouden samenwerken”. Om onafhankelijk te blijven moest dit idee worden losgelaten en is Stemplatform in de huidige vorm ontstaan. Michel is blij dat het vorm gekregen heeft en hoopt dat Stemplatform verder uitgebreid kan worden. Het stokje doorgeven aan jongere collega’s is hierin een belangrijke stap.

Het belang van een multidisciplinaire samenwerking wordt door Michel zelf belichaamd. Hij studeerde schoolmuziek, koordirectie, logopedie en zang. Hij werkte onder andere in de musicalwereld, op de opleiding logopedie van Fontys, in zijn eigen praktijk en op de KNO-afdeling van het ziekenhuis in Uden. “Bij een zingende patiënt met stemproblemen die in het ziekenhuis komt, overweeg ik altijd wat het meest helpend is voor de patiënt: Stemtherapie door een logopedist of technische zangles? Vaak adviseer ik dan technische zangles. Enerzijds omdat een zanger in de eerste plaats graag onbelemmerd wil zingen en een goede zangtechniek daarbij kan helpen, anderzijds omdat een stemprobleem vaak prima benaderd kan worden via zangtechniek. Ik kom nog regelmatig tegen dat deze groep patiënten lang logopedie volgens reguliere stemmethodes hebben gehad, maar weinig opgeschoten zijn. Hierdoor raken patiënten gefrustreerd”.

Michel benoemt ook een ander knelpunt in het vakgebied, waar hij graag verandering in zou zien. Stemlogopedisten hebben volgens hem de neiging om op eilandjes te werken en het met elkaar oneens te zijn. Hij gebruikt hiervoor het metafoor van de verzuiling in de protestantse kerk. “Wanneer we die energie gebruiken om de verbinding met elkaar te zoeken, kan dat hele mooie dingen opleveren”.

Hij ontwikkelde het 3-Zones Stemmodel, waar hij het boek ‘Grip op je stem: therapie & training volgens het 3-Zones Stemmodel’ over schreef. Voor Michel staat de gedragsverandering van de cliënt in de stemtherapie centraal. “Zorg ervoor dat de cliënt begrijpt dat het om een gedragsverandering gaat en laat hem of haar vanaf het begin oefenen in de eigen leefsituatie”. Daarnaast benadrukt hij dat het gebruik van een methode niet het doel is, maar een middel. “Als stemlogopedist werk je met je eigen koffer vol methodes, die je passend maakt voor de cliënt. Niet één methode is heilig”.

Michel droomt nog steeds over het een meer specialistische opleiding stem. “Het lijkt alsof er in mijn tijd op de opleidingen meer ruimte was voor het vak stem. Tegenwoordig is dat erg minimaal. We zouden eigenlijk een nieuw vak moeten uitvinden: Stemtherapie. Dat zou dan een combinatie kunnen zijn tussen zangpedagogiek en logopedie”. Het maakt hem blij om te zien dat er nog steeds zangers, logopedisten en KNO-artsen zijn die zich willen specialiseren in stem.

Na zijn pensionering zal er meer ruimte ontstaan om erop uit te gaan. Hij kijkt er naar uit om vaker tentoonstellingen of steden te bezoeken. Voorlopig blijft hij nog actief als koordirigent en zanger, dus zal hij zijn stem nog zeker laten horen.

Het Stemplatform team wil Michel hartelijk bedanken voor zijn inzet, het delen van zijn visie en zijn kennis. We wensen hem alle goeds voor de toekomst.

https://www.micheldekortvocaltraining.nl/