Functioneel stemprobleem/functionele dysfonie

De stembanden sluiten, bewegen en trillen goed. De oorzaak van de stemklachten ligt in het gebruik (de ‘functie’) van de stem.

Oorzaak

Overbelasting en/of verkeerd gebruik van de stem, bijv. roepen, schreeuwen, te luid spreken of met te veel spanning spreken.

Klachten en symptomen 

Door het verkeerd gebruik van de stem sluiten de stembanden niet goed. Hierdoor ontstaat heesheid, soms schorheid, soms geen stem, soms constant, soms wisselend. De spreekstemhoogte is meestal lager dan normaal, en hoge tonen geven bij het zingen problemen. Vaak is er last van keelschrapen.

Diagnose

De KNO-arts onderzoekt de stembanden, ziet dat ze goed sluiten, bewegen en trillen, en constateert een functionele dysfonie.

Behandeling

Over het algemeen wordt gekozen voor stemtherapie bij een logopedist/stemtherapeut, zowel bij niet-zangers als bij zangers. U leert de stem efficiënter te gebruiken. Af en toe wordt bij zangers gekozen voor technisch zangles bij een zangdocent, eventueel in een later stadium stemtherapie bij een logopedist/stemtherapeut.