Groef / Groeve / Stemband groef / Sulcus / Vergeture

Een sulcus is een langwerpige inkeping in de stemband. Vaak is die groef aangeboren. In sommige families hebben meerdere personen zo’n groef.

Oorzaak

Groef in de stemband.

Symptomen

Door de groef sluiten en trillen de stembanden niet goed. Hierdoor klinkt de stem schor. Spreken en/of zingen kost meestal meer moeite.

Diagnose

De KNO-arts onderzoekt de stembanden en constateert de sulcus.

Behandeling

Behandeling is maatwerk en geeft niet altijd 100% positief resultaat, d.w.z. dat de stem vaak wat schor blijft klinken. Meestal wordt door de KNO-arts gekozen voor afwachtend beleid in combinatie met logopedie/stemtherapie.