Kanker / Stemband kanker

Er zit een tumor op, boven of onder de stembanden. Soms zit er een wit beslag op de stembanden.

Oorzaak

Onduidelijk. Er zijn risicofactoren, bijv. verminderd afweersysteem, erfelijke aanleg, infecties, drinken van alcohol, tabak, overgewicht, voeding, zonlicht, etc.

Symptomen

Door de tumor of het wit beslag sluiten en trillen de stembanden niet goed. Hierdoor klinkt de stem schor of hees. Soms is slikken moeilijk. Soms is er sprake van benauwdheid.

Diagnose

De KNO-arts onderzoekt de stembanden. Via een biopt dat door de patholoog wordt onderzocht, wordt de diagnose gesteld.

Behandeling

CO2 laser chirurgie door de hoofd-hals-chirurg en/of bestraling. Vaak wordt gespecialiseerde logopedie/stemtherapie geadviseerd om de stem te revalideren.

Verdere informatie

https:/www.logopedie.nl/paginas/openbaar/wat-is-logopedie/stem/stemproblemen-bij-kanker