Ouder wordende stem / Presbyfonie

Bij het ouder worden veranderen de stembandspieren mee; ze verliezen volume. Hierdoor ontstaat er een dunnere stem die vaak wat meer kraakt en wat minder krachtig is. De stembanden staan soms wat hol (= presbyfonie) en sluiten minder goed.

Oorzaak

Normaal verouderingsproces.

Symptomen

De stembanden sluiten minder goed. Vaak klinkt de stem daardoor licht hees. De stem verliest wat aan klank en wordt dunner van klank, kraakt wat meer, is minder krachtig.

Diagnose

De KNO-arts onderzoekt de stembanden en constateert de presbyfonie.

Behandeling

Het is belangrijk de stem op peil te houden, d.w.z. de stem te laten blijven klinken, zowel in spreken als in zingen. Stemtechniek kan daar goed bij helpen. Over het algemeen wordt gekozen voor eerst logopedie/stemtherapie, en bij zangers voor zangles, gericht op techniek.Soms wordt stemchirurgie door de KNO-arts voorgesteld, bijv. via augmentatie.