Poliep / Stemband poliep

 Een poliep is een gladde, bolvormige, meestal rode zwelling op de stemband. Meestal zit een poliep op één van de twee stembanden. Poliepen zijn de meest voorkomende stemband beschadiging, en komen het meest voor bij mannen tussen 30 en 50 jaar. Poliepen zijn over het algemeen goedaardig.

Oorzaak

Een poliep ontstaat vaak door een combinatie van stemmisbruik en ontstekingen in de luchtwegen. Mensen die (voor hun beroep) veel moeten praten of zingen hebben dus een grotere kans op het krijgen van een poliep.

Symptomen

Door de poliep sluiten de stembanden niet goed. Hierdoor ontstaat heesheid en/of schorheid. Vaak voelt de stem onvast. U heeft het gevoel dat ‘er iets in de keel zit’. Hoe groter de poliep, des te erger de heesheid of schorheid is. De spreekstemhoogte is meestal ook lager, en hoge tonen geven bij het zingen problemen. Vaak is er last van keelschrapen. Als de poliep groot is en de luchtpijp blokkeert, kunnen er ademhalingsproblemen ontstaan.

Diagnose

De KNO-arts onderzoekt de stembanden en constateert de poliep.

Behandeling

Afhankelijk van de last wordt meestal gekozen voor eerst stemchirurgie door een KNO-arts, vaak gevolgd door logopedie/stemtherapie. Soms wordt eerst gekozen voor stemtherapie bij een logopedist/stemtherapeut. Als dat onvoldoende resultaat heeft volgt stemchirurgie door de KNO-arts. Na deze operatie volgt opnieuw logopedie.