Verlamming of stilstand van de stemband(en)

De stemband staat stil doordat de zenuw die de stemband aanstuurt, verlamd is. Vaak is dat aan één stemband, soms aan twee.

Oorzaak

  • Mechanische oorzaak, bijv. de zenuw is beschadigd bij een operatie.
  • Onduidelijke oorzaak, bijv. spontaan onder invloed van een ernstige keelontsteking.

Symptomen

De stembanden sluiten niet goed. Hierdoor ontsnapt er lucht. De stem klinkt hees of schor, heeft minder stemklank, voelt soms krachteloos. Spreken of zingen kost moeite. Vaak is er sprake van benauwdheid of kortademigheid tijdens het spreken.

Diagnose

De KNO-arts onderzoekt de stembanden en constateert een verlamming of stilstand.

Behandeling

Soms wordt afgewacht of de stemband weer gaat bewegen. Over het algemeen wordt eerst gekozen voor of stemtherapie bij een logopedist/stemtherapeut, of stemchirurgie door de KNO-arts. Vaak volgt na de operatie nog stemtherapie om uw stem zo efficiënt mogelijk te leren gebruiken. Bij stemchirurgie wordt de stilstaande stemband opgevuld. Doel is het verbeteren van de sluiting van de stembanden waardoor spreken/zingen makkelijker gaat en de vermoeidheid vermindert.

Er zijn 2 mogelijkheden.

  1. Inspuiten van de stemband (= stemband augmentatie) met een rimpelvuller (Hyaluronzuur/ Juvederm of Calciumhydroxylapatiet/Renu/Radlesse). Dit gebeurt onder lokale of algehele verdoving. Het kan een tijd duren voordat er een stabiele stem ontstaat (tot 6 weken). De duur van de stemverbetering is wisselend, van enkele maanden tot enkele jaren.
  2. Plaatsen van een siliconen blokje tegen de stemband (= thyroplastiek of thyreoplastiek).

Dit gebeurt onder een totale verdoving. Na de operatie moet u enkele dagen stemrust houden.

Verdere informatie

www.logopedie.nl/paginas/openbaar/wat-is-logopedie/stem/stembandverlamming