Vocht / Oedeem / Stemband oedeem / Reinkes oedeem

Oedeem is een vochtophoping onder het slijmvlies van de stemband, in de zogenaamde ruimte van Reinke. Vaak zijn beide stembanden gezwollen over bijna de hele lengte van de randen van de stemband.

Oorzaak

Vocht ontstaat meestal door roken: de rook irriteert de stembanden en er ontstaat vocht onder het slijmvlies. Het vocht kan verdwijnen als er met roken gestopt wordt; dit kan wel enige maanden duren.

Soms ontstaat het vocht ook door overbelasting en/of verkeerd gebruik van de stem, of speelt reflux een rol.

Symptomen

Door het vocht trillen de stembanden niet meer goed. Hierdoor klinkt de stem hees of schor, vaak met verlaagde spreekstemhoogte, een ‘zware’ stem, de kenmerkende ‘rokersstem’. Het kost moeite om te spreken of te zingen. Vaak is er last van keelschrapen. Soms is er sprake van ademtekort.

Diagnose

De KNO-arts onderzoekt de stembanden en constateert oedeem.

Behandeling

In geval van roken: de KNO-arts adviseert een rookstop. Eventueel kunt u daarbij geholpen worden door uw huisarts of de rookstoppoli van het ziekenhuis. Als het vocht na een periode nog aanwezig is kan stembandchirurgie door de KNO-arts worden voorgesteld. Vaak geeft dit een goed resultaat. Eventueel krijgt u advies voor logopedie/stemtherapie. In geval van niet-roken: vaak wordt stemchirurgie door de KNO-arts voorgesteld. Dit geeft meestal een goed resultaat.