‘De enige echte reis is niet om met dezelfde bril op door honderd verschillende landen te reizen, maar om een en hetzelfde land door honderd verschillende brillen te bekijken’.
Marcel Proust

Hallo!

Leuk dat je als stemprofessional in beeld wilt komen op onze website, www.stemplatform.nl.
In deze vragenlijst komen 7 vragen voorbij die je mag beantwoorden. Op deze manier kun je een beeld geven van jou als stemprofessional. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op via contact@stemplatform.nl

https://forms.zohopublic.eu/stemplatformdamstterpstra/form/StemprofessionalInBeeld/formperma/rQBf1f-SiEZfBtKWWWpipZ-ZE79qrgM8Wimjz3DuRVM

Bedankt voor het invullen!
We nemen contact met je op over de publicatie van het artikel op onze website.

Met stemmige groeten,
Het Stemplatform-team