‘De enige echte reis is niet om met dezelfde bril op door honderd verschillende landen te reizen, maar om een en hetzelfde land door honderd verschillende brillen te bekijken’. Marcel Proust

 • Welke overtuiging of handelswijze heeft je beroepsmatig handelen de afgelopen 5 jaar het meest verbeterd?
 • Welke patiënt of behandeling is je het meest bijgebleven en waarom?
 • Wat vind je de beste tips op stemgebied?
 • Welk boek zou je collega’s aanbevelen en waarom?
 • Als je ergens een gigantisch bilboard zou kunnen neerzetten, wat zou er dan op staan en waarom?
 • Welk advies zou je geven (voor wat betreft je eigen discipline) aan:
  • een logopedist die zich wil specialiseren op stemgebied?
  • een KNO-arts die zich wil specialiseren op stemgebied?
  • een zangdocent die zich wil specialiseren in de gezondheid van de stem?
 • Wat vind je belangrijk om aan collega stemprofessionals te melden?

Na het beantwoorden:

 • Ik geef de bal van ‘stemprofessional in beeld’ door aan: ………….

Instructie:

Wil je bijgaande vragen beantwoorden in max. 700 woorden? Geef zo een beeld van jou als stemprofessional. Als je niet helemaal uit de voeten kunt met de vragen mag je ook en nieuwe vraag formuleren. Het is fijn als je een bijpassende foto van jezelf meestuurt, en zo ook toestemming geeft voor publicatie.

Eventueel kunnen we je helpen met redigeren van je tekst.

Toestemming:

Je gaat akkoord met het publiceren van de door jou ingevulde vragenlijst en toegestuurde foto op https://stemplatform.nl/.

Contactgegevens Stemplatform:

contact@stemplatform.nl
ajtdevries@hotmail.com
micheldekort77@casema.nl