‘De enige echte reis is niet om met dezelfde bril op door honderd verschillende landen te reizen, maar om een en hetzelfde land door honderd verschillende brillen te bekijken’. (Marcel Proust)

Een nieuwe rubriek op www.stemplatform.nl: via de antwoorden op 6 vragen wordt een beeld geschetst van verschillende stemprofessionals, zowel KNO-artsen, logopedisten als zangdocenten.

 • Welke overtuiging of handelswijze heeft je beroepsmatig handelen de afgelopen 5 jaar het meest verbeterd?
 • Welke patiënt of behandeling is je het meest bijgebleven en waarom?
 • Wat vind je de beste tips op stemgebied?
 • Welk boek zou je collega’s aanbevelen en waarom?
 • Als je ergens een gigantisch bilboard zou kunnen neerzetten, wat zou er dan op staan en waarom?
 • Welk advies zou je willen geven aan een jonge collega die zich wil specialiseren:
  • logopedist/KNO-arts: op stemgebied?
  • zangdocent: in de gezondheid van de stem?

Na het beantwoorden:

 • Ik geef de bal van ‘stemprofessional in beeld’ graag door aan: ………….

Instructie:

Wil je bijgaande vragen beantwoorden in max. 750 woorden? Geef zo een beeld van jou als stemprofessional. Als je niet helemaal uit de voeten kunt met de vragen mag je ook een nieuwe vraag formuleren. Stuur een foto van jezelf mee, en geef toestemming voor publicatie van tekst en foto op www.stemplatform.nl.

Contactgegevens Stemplatform:

www.stemplatform.nl

ajtdevries@hotmail.com

info@micheldekortvocaltraining.nl