Stemrevalidatie na stemband augmentatie.

Het doel van de workshop is om de drempel voor de stemband augmentatie te verlagen en het belang van logopedische nazorg, zeker bij klachten, te benadrukken.

 

Mijn naam is Jan Willem Arendse. Tot aan mijn pensionering in mei 2022 was ik werkzaam in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Hier had ik een foniatrie spreekuur samen met een stem logopedist.

 

Naast de behandeling van stempatiënten verzorgden wij stemkeuringen voor 1e jaars zang studenten aan de zangopleiding van Codarts te Rotterdam en andere zangopleidingen zoals de Rock Academie in Tilburg.

 

Tijdens de workshop proberen we op interactieve manier de indicatie en techniek van de stemband augmentatie via injectie te verlevendigen. Stemband augmentaties kunnen verricht worden onder narcose en onder locaal anaesthesie. Dit is afhankelijk van de voorkeur van de operateur, de indicatie en de conditie van de patient.

 

De meest gebruikte vulmiddelen bij stemband augmentatie zijn: autoloog vetweefsel, Juvederm (hyaluron zuur), Hydroxyapatiet en siliconen pasta. Van belang is het bepalen van de juiste locatie voor het inspuiten van de filler in de stemband. Bij augmentatie onder narcose is palpatie van grote waarde, als mede het vermijden van het inspuiten van lucht. In de praktijk wordt 90% van de stemband augmentaties verricht bij een sluitingsdefect bij een stemband parese/stilstaande larynxhelft. Andere indicaties voor stemband augmentatie kunnen zijn:

 

– Sluitingsdefect bij bijvoorbeeld een sulcus vocalis, waarbij eerst een tijdelijke filler en bij goed effect na 3-4 maanden een (semi) permanente filler wordt ingespoten.
– Sluitingsdefect bij een uitholling (‘kuil’) in de stemband na verwijdering van bijvoorbeeld een forse cyste etc. Ook dan eerst een tijdelijke filler op proef.

 

Cursisten worden uitgenodigd om een USB-stick met stemband beelden mee te nemen zodat we de keuze voor de augmentatie techniek in de praktijk kunnen bespreken.