Trauma en Stem

 

Naam en werkveld: Myra Grünning, werkzaam als stemgespecialiseerd logopedist en stemcoach in haar eigen praktijk voor spreken en zingen in Amsterdam. Daarnaast doet ze samen met kno-arts Jurjaan Snelleman het stemspreekuur bij Ruysdael Clinics, werkt ze als docent bij het Voice-overcollege en geeft ze workshops en trainingen op het gebied van de stem. Haar werk wordt beïnvloed door de Lichtenberger Methode en verschillende traumatheorieën en -therapieën.

 

Titel workshop: Trauma en Stem

 

Doel workshop: deelnemers weten wat Trauma Informed Care is en hoe je als therapeut of zangcoach traumasensitief kunt zijn.

 

Inhoud:

– Wat is trauma? Verschillende trauma-theorieën worden besproken; Peter Levine, Bessel van der Kolk, Gabor Maté, Polyvagaaltheorie, Identiteitsgeoriënteerde Psychotraumatheorie, hechtingstheorieën
– Wat is de invloed van trauma op spreken en zingen?
– Wat is trauma-sensitief zijn en wat betekent dat voor de logopedist, kno-arts of zangdocent? Wat doe je wel en wat doe je niet? Zelfregulatie en co-regulatie komen aan bod, net als het creëren van veiligheid en voorspelbaarheid. Ook zullen we een aantal stemoefeningen doen die regulerend kunnen werken

 

Doelgroep: logopedisten, kno-artsen, zangcoaches, stembevrijders; iedereen die met stem werkt