Voice handicap index

1. Door mijn stem kan ik mij moeilijker verstaanbaar maken

2. Ik raak buiten adem tijdens het spreken

3. Mensen verstaan me moeilijk in een rumoerige omgeving

4. De klank van mijn stem varieert in de loop van de dag

5. Mijn familieleden horen me moeilijk als ik ze roep ergens in huis

6. Ik telefoneer minder vaak dan ik zou willen

7. Ik ben gespannen tijdens het spreken met anderen vanwege mijn stem

8. Ik heb de neiging groepen mensen te vermijden vanwege mijn stem

9. Ik heb de indruk dat de mensen zich ergeren aan mijn stem

10. Mensen vragen me: “wat is er met uw stem aan de hand?”

11. Ik spreek minder vaak met vrienden, buren en familie vanwege mijn stem

12. Zelfs in een gesprek onder vier ogen vraagt men mij soms iets te herhalen

13. Mijn stem klinkt krakerig en droog

14. Ik heb het gevoel mij te moeten inspannen om stem te geven

15. Ik denk dat anderen mijn stemproblemen niet begrijpen

16. Mijn stemproblemen beperken mijn persoonlijk en sociaal leven

17. De helderheid van mijn stem is onvoorspelbaar

18. Ik probeer mijn stem te veranderen om anders te klinken

19. Ik heb het gevoel dat ik buiten conversaties gehouden word vanwege mijn stem

20. Spreken vergt van mij een grote inspanning

21. Mijn stem is 's avonds slechter

22. Mijn stemproblemen veroorzaken een inkomensverlies

23. Mijn stemprobleem ergert mij

24. Ik ben minder spontaan door mijn stemprobleem

25. Ik ervaar mijn stemprobleem als een handicap

26. Mijn stem laat me in de steek tijdens het spreken

27. Het ergert me als men me vraagt iets te herhalen

28. Ik schaam me als men mij vraagt iets te herhalen

29. Door mijn stem voel ik mij beperkt

30. Ik schaam me vanwege mijn stemproblemen