Stemprofessional in beeld

‘De enige echte reis is niet om met dezelfde bril op door honderd verschillende landen te reizen, maar om een en hetzelfde land door honderd verschillende brillen te bekijken’. (Marcel Proust) Een nieuwe rubriek op www.stemplatform.nl: via de antwoorden op 7 vragen wordt een beeld geschetst van verschillende stemprofessionals, zowel…

Lees meer

NVZ: nieuwe site

En natuurlijk ook nog graag je aandacht voor de vernieuwde site van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen: https://www.zangpedagogen.nl    

Lees meer

NVZ: Corona en ZZP

Op de site van NVZ staan diverse artikels rondom Corona en wat dit betekent voor de ZZP’er: https://www.kunstenbond.nl/thema/31/corona Ook lezenswaard voor de ZZP’er logopedist.      

Lees meer

To sing under a balcony in times of Corona

Bij het verzorgingshuis van mijn moeder stond een meneer met operastem allerlei bekende operamoppen te zingen, ter vermaak van de mensen op de balkons, verstoken van live contact. Mooi zoals er in Coronatijd allerlei creatievelingen zoeken naar wegen om het leven wat aangenamer te maken. Van dezelfde orde is de…

Lees meer

Behandeling zangstem stoornissen

Op 28/9/2019 gaf Peter van Rijn, KNO-arts in OLVG-West in Amsterdam, een lezing op het symposium van NVZ. Titel was: Behandeling Zangstem stoornissen. Hierbij met zijn toestemming enkele afbeeldingen: Elders op de site volgt de complete diapresentatie.  

Lees meer

KNO-vereniging: abstract congres 28/29 mei 2020

Stemklachten  Samenwerking  KNO-Logopedie is doelmatiger. P.M. van Rijn,  R. Stallinga, ​OLVG-Amsterdam   Gedurende de afgelopen 25 jaar is er in de behandeling van stem –gerelateerde problematiek een expertise ontstaan in het OLVG-West. Middels directesamenwerking met logopedisten is de meerwaarde in geleverde zorg gebleken, zich uitend in een doelmatiger gebruik van…

Lees meer

NVZ: Zangles in tijden van het coronavirus

16 maart 2020 Aan onze leden, De overheid heeft drastische maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Scholen, musea, theaters en horeca zijn dicht en bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers zijn afgelast. Wat is nu wijsheid voor zangdocenten? Lessen laten doorgaan Voor het contact op kleine…

Lees meer

International Voice Symposium Salzburg

International Voice Symposium Salzburg August, 21th – 23th, 2020 VOICE CARE ON STAGE Honorary Board: Helga Rabl-Stadler, Cecilia Bartoli, Markus Hinterhäuser, Thomas Hampson Dr. Wilfried Haslauer, Governor of Federal State Salzburg Harald Preuner, Mayor, City of Salzburg Honorary President: Andrew Blitzer Symposium President: Bernhard Richter Scientific Coordination and Course Director:…

Lees meer

Post-hbo: Stemtherapie bij kinderen

In de logopedische praktijk en op school komt de logopedist het probleem van heesheid bij kinderen tegen. Het is niet eenvoudig vast te stellen of een hees kind logopedisch behandeld moet worden of niet. De resultaten van de therapie zijn afhankelijk van verschillende factoren die in relatie staan met het…

Lees meer

Post-hbo: Voice Skills Training

Op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober 2020 wordt in Apeldoorn door Voice in Progress voor logopedisten de cursus Voice Skills Training georganiseerd. Deze cursus is geaccrediteerd voor 15 punten bij StADAP. Inschrijven kan via: Inschrijven Voice Skills Training De cursus Voice Skills Training is een tweedaagse cursus met verdieping en verbreding…

Lees meer

Suffe mussen plukken rustig

We waren bezig met het Kyrie uit de Missa Brevis van Benjamin Britten. Onderwerp van aandacht was de manier van zingen, vooral niet te veel tekst, maar juist heel erg eenzelfde klinkerruimte met als tekst ‘Kyrie eleison’, alsof je de toetsen van een orgel indrukt. Een van de sopranen begon…

Lees meer

Mythe (?): alles is trainbaar

Ik kom het tegen in de zangerswereld, de docentenwereld, de acteurswereld, de koordirigentenwereld, en in de logopediewereld: het idee dat alles op stemgebied trainbaar is, dat de menselijke stem altijd tot op het niveau van een goede zanger of van een flinke docentenstem trainbaar is. Als dat betekent dat je…

Lees meer

Casuistiek rondom ‘al moeilijk genoeg’

Uit de dagelijkse praktijk: patient is koorzanger(es), is gefrustreerd over de vooruitgang van therapie, vindt ’t moeilijk om aan meerdere logopedische dingen tegelijk te denken, gebruikt Lax Vox naar tevredenheid als reminder in huis, heeft het idee dat Lax Vox er voor zorgt dat het kraken in de stem verdwijnt,…

Lees meer

’t Is al moeilijk genoeg……

Ik zie ze regelmatig, patiënten die gefrustreerd zijn: logopedie heeft ze best wat gebracht, maar het stemprobleem is nog onverminderd aanwezig, en o, wat is het toch moeilijk om in de dagelijkse praktijk aan al die ‘dingen’ tegelijk te ‘denken’. “Waar denkt u dan allemaal aan?” Volgt een lijstje in…

Lees meer

Reminder: ‘en je houdt het 3 maanden vol’

Als een patiënt in de stemproeven van het stemfunctieonderzoek in het ziekenhuis* geleerd heeft dat een bepaalde stemtechniek helpend is, motiveert dat om er thuis en/of op het werk mee te gaan oefenen. Een behandelend logopedist traint verder, coacht de patiënt, is ‘stok achter de deur’. Daarnaast wordt de patiënt…

Lees meer

Ouder wordende stem: houd de klank in je stem

Als de KNO-arts presbyfonie constateert en de klachten niet ernstig genoeg zijn om over te gaan tot een sluiting verbeterende operatie, is het de vraag hoe de logopedist de patiënt het beste kan helpen. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de leeftijd van de patiënt, het vermogen om nog…

Lees meer

De baas over de toonsoorten

“Wie is de baas over de toonsoorten?” Een vraag aan een zanger(es) in een band met stemproblemen. Reactie is soms verbaasd: “Waar gaat het over?”, “Daar heb ik nog nooit over nagedacht”, “Gewoon, ik doe het origineel na”. Als je uitlegt waarom het belangrijk is om stil te staan bij…

Lees meer

Coaching on the job 2: zanger(es) met stemproblemen

Behandelen/coachen op de werkplek? Je kiest als therapeut om praktische redenen meestal voor behandelen in je praktijkruimte: dat is nu eenmaal de gebruikelijke setting, daar heb je met ziektekostenverzekeraars afgesproken te zullen behandelen, etc. Toch is het soms de vraag of die praktijkruimte wel altijd de meest effectieve plek is.…

Lees meer

Coaching on the job 1: leerkracht met stemproblemen

Behandelen/coachen op de werkplek? Je kiest als therapeut om praktische redenen meestal voor behandelen in je praktijkruimte: dat is nu eenmaal de gebruikelijke setting, daar heb je met ziektekostenverzekeraars afgesproken te zullen behandelen, etc. Toch is het soms de vraag of die praktijkruimte wel altijd de meest effectieve plek is.…

Lees meer

NVZ Nieuwbrief 1.1.2020

Vandaag verscheen de nieuwsbrief van NVZ: NVZ Nieuwsbrief 1.1 2020 Nieuwsbrief 1 2020 Beste collega’s, Inmiddels is 2020 alweer op stoom. Het bestuur van de NVZ is druk met de organisatie van onze voorjaarsbijeenkomst op 14 maart, en met de voorbereidingen van het komende symposium. Die zal op 26 september…

Lees meer

Nederlandse Stemstichting 1988

Gevonden in een bulletin van NVZ uit 1988: oprichting van de Nederlandse Stemstichting en een verslag van een door hen georganiseerd symposium: ‘Stem en beroep’: Nederlandse Stemstichting 1988 sympoium stem en beroep

Lees meer

International Voice Symposium Salzburg 2020: Voice Care on Stage

International Voice Symposium Salzburg August, 21th – 23th, 2020 VOICE CARE ON STAGE Honorary Board: Helga Rabl-Stadler, Cecilia Bartoli, Markus Hinterhäuser, Thomas Hampson Dr. Wilfried Haslauer, Governor of Federal State Salzburg Harald Preuner, Mayor, City of Salzburg Honorary President: Andrew Blitzer Symposium President: Bernhard Richter Scientific Coordination and Course Director:…

Lees meer

Motivator: een medewerker in de kinderopvang met stemproblemen

Motivatie, de drijfveer om eigen gedrag te willen veranderen. De stemprofessional begeleidt en stimuleert een patiënt of leerling bij dat proces. In een aantal blogs wordt dit onderwerp belicht, steeds een gedachte die mogelijk helpend kan zijn. Vandaag: Een medewerker in de kinderopvang met stemproblemen. Ik kom ze regelmatig tegen:…

Lees meer

Eurovox 2020

EUROVOX 2020 – Launched on 1 January 2020   Dear EVTA Member,   We are very excited to be hosting Eurovox 2020 from 24-26 July in Edinburgh, Scotland and welcoming many voice teachers and vocal professionals from across Europe and the globe.   Titled ‘Let all the world in ev’ry…

Lees meer

De stem als instrument: een spelletje

Doe een spelletje: Je patiënt of leerling begint te praten of te zingen. Voel bij jezelf: “Waar voel ik de stem van de patiënt of leerling?” Meestal is het antwoord: “in mijn keel”. Als je dezelfde vraag aan patiënt/leerling stelt (“Waar voel je je stem?”)  is het antwoord meestal identiek:…

Lees meer

Klassenmanagement

Als je als docent stemproblemen hebt geldt allereerst de gulden regel dat je – als je niet rookt – na 6 weken contact opneemt met je huisarts. Voor rokers geldt een termijn van 3 weken. De huisarts verwijst je eventueel door naar een logopedist/stemtherapeut of KNO-arts. Daarnaast is het verstandig…

Lees meer

Stemhygiene en stembescherming

Grenzen van je stem Het is verstandig zo min mogelijk buiten de grenzen van je stem te gaan. Je kunt dus het beste niet te luid spreken, niet schreeuwen of gillen. Op feestjes, in de zaal, buiten op het sportveld, in de fabriek, of in een klaslokaal spreek je makkelijk…

Lees meer

Merry Christmas and Happy New Year

Merry Christmas and Happy New Year Dear friends and colleagues The end of 2019 comes closer and i hope that it also brings family, friends and your loved ones closer.  This year was filled with wonderful events in which i had the opportunity to meet many of you here in…

Lees meer

Nieuwsbrief NVZ 8-2019 (selectie)

Nieuwsbrief 8 2019 …… Ondanks de late aankondiging was de workshop ‘Anatomie met varkenslarynxen’ in 2 dagen vol. En het was een groot succes. Herhaling in 2020 is zeker een optie. Een verslag zal binnenkort op de website te lezen zijn, helaas mochten er geen foto’s worden gemaakt. De pdf’s…

Lees meer

Samenvattingen artikelen Stem door studenten Logopedie HR

Pedrosa, V, e.a.: The Effectiveness of the Comprehensive Voice Rehabilitation Program Compared With the Vocal Function Exercises Method in Behavioral Dysphonia: A Randomized Clinical Trial. Journal of Voice, vol. 30, no. 3, 2016, 377.e11-19. Door Yasmin Hollestein Stemstoornissen komen bij mensen met een stem belastend beroep veel vaker voor dan…

Lees meer

Recente literatuur over stem

Studenten van de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Rotterdam hebben in opdracht van het stemplatform onderzoek gedaan naar recente literatuur over stem. Ze vonden 7 artikelen en hebben van elk artikel een korte samenvatting gemaakt. Samenvattingen zijn te vinden in een volgend nieuwsbericht, en binnenkort onder ‘vakliteratuur’. De pdf’s van de…

Lees meer

Casuistiek stemclassificatie

Mw. X, plm. 60 jr.,  zingt als alt semi-professioneel, in diverse goede, kleine close harmony-groepen, o.a. in een sextet waar iedere zangeres of zanger een eigen stem zingt. Ze heeft al een poos problemen in de ‘hoogte’, m.n. vanaf g1/gis1/a1; soms kan ze ook best hoger tot d2. En ze…

Lees meer

Regionaal Stemteam KNO Radboudumc-Ziekenhuis Bernhoven-Maasziekenhuis Pantein

KNO-artsen en logopedisten van Radboudumc (Nijmegen), Ziekenhuis Bernhoven (Uden) en Maasziekenhuis Pantein (Boxmeer) werken sinds enige tijd in het Regionaal Stemteam samen. Belangrijkste doelen daarbij zijn: professionele intervisie en uitwisseling afstemming van patientenstroom, m.n. vanuit het oogpunt: ‘waar wordt de patiënt zo goed mogelijk geholpen? KNO-artsen hebben tweewekelijks digitaal overleg,…

Lees meer

Utrecht Amelisweerd

De mist trekt op in Amelisweerd. In het nieuws wordt gebakkeleid tussen voor- en tegenstanders van verbreding van de A27 hier vlakbij. Tegenstanders hechten aan hun mooie bos, en terecht! Ik loop er wekelijks enkele keren ’s morgens graag met mijn hond. Voorstanders praten over minder files, woningbouw, kansen voor…

Lees meer

Logopedische methoden voor zangdocenten

Stichting La Voix organiseert de cursus ‘Logopedische methoden voor zangdocenten’. Docenten zijn zowel logopedist als professioneel zangeres: Martine Straesser en Michelle Mallinger. Datum: 18 januari 2020 Tijd: 13:00-17:00 uur Plaats: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem Kosten: €40; NVA(?) €35 Stichting La Voix: Schoterveenstraat 27, 2023 WN Haarlem, info@la-voix.nl Aanmelden: https://www.la-voix.nl/events/logopedische-methoden-voor-zangdocenten?fbclid=IwAR2iIFDS_Mif1sp-sX8j9w-JNlIWtgd5pFudT3E0IpwIg6uuIyvZLj0dDsQ

Lees meer

Logopedie voor transgender personen

In 2020 wordt 2x een cursus gegeven voor logopedisten die geïnteresseerd zijn in het begeleiden en behandelen van transgender personen: Logopedie voor transgender personen: trans vrouwen, trans mannen en non-binaire personen.   Cursus 1: vrijdag 20 maart en zaterdag maart 2020, 10:00-16:00 uur Cursus 2: vrijdag 2 oktober en zaterdag…

Lees meer

NVZ Voorjaarsbijeenkomst 2020

Zaterdag 14 maart 2020 Programma 10:00-10:30u.: inloop 10:30-11:00u.: warming up’ met Lieve Geuens 11:00-13:00u.: ALV Lunch 14:00-16:30u.: workshop ‘Stem en klankkleur’ door Lieve Geuens   Workshop Stem en klankkleur; de flexibele klankkast Wanneer de stembanden tot trilling worden gebracht ontstaat er een grondtoon en boventonen. De grondtoon bepaalt de toonhoogte.…

Lees meer

Folia Phoniatrica et Logopaedica

Leden van de NVLF hebben toegang tot de digitale versie van de Folia Phoniatrica et Logopaedica. In dit wetenschappelijk tijdschrift worden artikelen gepubliceerd over de anatomie, fysiologie en pathologie van spraak, taal en gehoor. Op de site van NVLF wordt hieraan herinnerd: NVLF

Lees meer

Richtlijn Stemklachten: implementatie in de logopedische praktijk

Logopedisten Hanneke Bax (zie foto), Cindy Maes en Loes Selten publiceerden in het tijdschrift van Logopedie en Foniatrie, het tijdschrift van NVLF, jrg. 91/oktober 2019/p.24-28, het artikel Richtlijn Stemklachten, implementatie in de logopedische praktijk. Het artikel is een uitwerking van de Richtlijn Stemklachten, NVKNO, 2015. Het beschrijft achtereenvolgens: Anamnese: uitgebreide anamnese…

Lees meer

De warme stem: www.dewarmestem.nl

Judith v/d Wijngaart en Henrike Jansen, 2 studenten van de (inmiddels niet meer bestaande) post hbo-Opleiding Stemspecialisatie van Hogeschool Utrecht Logopedie, maakten enkele jaren geleden de website ‘De warme stem’ (www.dewarmestem.nl), met veel informatie over allerlei aspecten van stem, spreek- en zangstem, diverse methodes, etc.: De stem Zang, stemgebruik Stemstoornissen,…

Lees meer

Onderzoek behandeling stemnoduli

Nonmedical Treatments of Vocal Fold Nodules: A Systematic Review. In opdracht van het Stemplatform Nederland hebben studenten logopedie van de Hogeschool Rotterdam een literatuurstudie gedaan naar recent onderzoek op het gebied van stem. Één daarvan ging over de behandeling van stemnoduli (stemknobbeltjes). In 2018 is er in Iran een groot…

Lees meer

Hoera!

De nieuwe website draait: www.stemplatform.nl Best trots zijn we er op, en heel bij zijn we er mee! In grote lijnen is zij/hij af, op details moet er nog fijngeslepen worden. Iedere stemprofessional wordt uitgenodigd daar aan bij te dragen. Onder het motto ‘samen sterk voor de stem’ bouwen we…

Lees meer

Richtlijn Stemklachten

In 2015/6 publiceerde op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) een werkgroep van KNO-artsen, een longarts en logopedisten de Richtlijn Stemklachten. Uitgangspunt voor deze richtlijn vormde de vergelijkbare richtlijn van de American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery ‘Clinical Practice Guideline: Hoarseness (Dysphonia)’…

Lees meer

Speech production by the larynx

In 1960 publiceerde Universiteit Groningen (University Groningen, medical physics department physiological labaratory) een fantastisch heldere film over de larynx. Na een zanger uit de klassiek oude doos wordt heel inzichtelijk component voor component getoond, en diens werking uitgelegd. Een absolute aanrader voor iedere student zang, logopedie en KNO. In het…

Lees meer

NVZ workshop Anatomie met varkenslarynxen

NVZ Workshop anatomie met varkenslarynxen Dinsdag 5 november Utrecht 10:00-13:00 uur, Yalelaan 1 Utrecht (Uithof) Een unieke gelegenheid om de anatomie van ons instrument eens in handen te houden. De eerste 1,5 uur gaan we in de grote snijtafel voelen aan en kijken naar de larynxen van varkens en andere…

Lees meer

De stemprofessional

De Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen hield op 28 september 2019 in HKU Conservatorium een symposium met als thema: Stemproblemen: Hoe kom je er aan? Hoe kom je er af! Centrale thema was de samenwerking tussen stemprofessionals: KNO-artsen, zangpedagogen en logopedisten. Op het symposium werd gesproken door Peter van Rijn,  Marcus…

Lees meer

PEVOC Kopenhagen: Voice Science and Experience

De PEVoC bood 4 dagen lang de gelegenheid om nieuwe kennis op te doen en te leren van ervaringen, maar bood bovenal een gelegenheid om stem-enthousiasten te ontmoeten. Er waren 470 deelnemers uit 34 verschillende landen. Een grote diversiteit aan masterclasses, workshops, lezingen en posters werd aangeboden. Eén van de…

Lees meer

Najaarssymposium

De Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen organiseert op 28 september 2019 haar najaarssymposium “Stemproblemen, hoe kom je er aan? Hoe kom je er van af?”, een dag ‘vol info over de oorzaken en oplossingen van stemproblemen’. Locatie is: Utrechts Conservatorium, Mariaplaats 28, 3511 LL Utrecht. Aanmelden bij: secretariaat@zangpedagogen.nl Zie ook: www.zangpedagogen.nl en…

Lees meer

Bezichtiging stemcentrum door Tiete Damsté

Op 9 juli was de eerste bezichtiging door Tiete Damsté en genodigden. Meetapparatuur voor stem werd gedemonstreerd en de ruimtes werden bezocht. Het begin van het stemcentrum is er en er werd met veel enthousiasme op gereageerd. Tiete sprak de wens uit dat het centrum een plek mag zijn voor…

Lees meer

PEVOC 2019

Van 27 tot 30 augustus vindt het 13e internationale stemcongres’ PEVOC’ plaats in Kopenhagen. De PEVOC (Pan-European Voice Conference) is een multidisciplinaire conferentie voor professionalsis die werken met de menselijke stem. Elke twee jaar komen wetenschappers, behandelaars, artsen, logopedisten, zangdocenten en studenten van over de hele wereld bijeen op het…

Lees meer

Damsté-Terpstra stimuleringsprijs

Op zaterdag 25 mei is de eerste stimuleringsprijs van het Damsté-Terpstra Fonds uitgereikt aan de auteurs van het boek ‘adembenemend’. De prijs werd uitgereikt door de voorzitter van het fonds Mark Pertijs. Het Damsté-Terpstra Fonds heeft tot doel de kwaliteit van logopedische zorg te helpen bevorderen en een praktisch logopedisch…

Lees meer